fbpx

HBO Universities

Ovdje možete pronaći sve HBO sveučilišta, visoko obrazovna sveučilišta primjenjenih znanosti u Nizozemskoj. Za pregled programa na pojedinom fakultetu, pritisnite na logo sveučilišta ili na preddiplomske i diplomske programe.

Aeres University of Applied Sciences

Aeres sveučilište primijenjenih znanosti s naglaskom na agrobiotehničke znanosti i business u okviru održivog razvoja.

Sveučilište nudi pereddiplomske i diplomske programe.

Amsterdam University of The Arts

University of the Arts je sveučilište primijenjenih znanosti bazirano na programima umijetnosti, dizajna i kulture. AHK potiče akademsku i kreativnu izvrsnost. 

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

Amsterdam University nudi programe u mnogo kategorija a neke od njih su: Business and Management, Health, Design…AUAS fokusira se na inovaciju i razvijanje primjenjenih znanosti.

Sveučilište nudi preddiplomske programe.

ArtEZ University of the Arts

ArtEZ je sveučilište koje nudi programe iz umjetnosti, arhitekture, mode, dizajna, glazbe, kazališta i mnogih drugih disciplina. ArtEZ pridaje posobnu pozornost primjenjivanju stečenog teoretskog znanja u praksi.

Sveučilište nudi preddiplomskediplomske programe.

Avans University of Applied Sciences

Avans University nudi programe u mnogo kategorija a neke od njih su: Business, Engineering, Management, Science and technology…AU pridaje posebnu pozornost individualnom razvoju studenata i pomno prati njihov tok studija.

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

Breda University of Applied Sciences

Breda University kao sveučilište primjenjenih znanosti nudi mnogo kategorija, a neki od programa uključuju hotelijerstvo, turizam, logisitku i medije…  

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

Codarts University of Applied Sciences

Codarts Rotterdam je sveučilište primijenjenih znanosti bazirano na programima umijetnosti, plesa, glazbe i mnogih drugih kreativnih programa. 

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske  programe.

Fontys University of Applied Sciences

Fontys sveučilište nudi mnogo kategorija, a neki od programa vezani su uz umjetnost, zdravstvo, inžinjerstvo, ekonomiju…Fontys je mjesto za svakoga tko je zainteresiran za kreativnost, poduzetništvo i tehnologiju.

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

HAN University of Applied Sciences

HAN_ sveučilište nudi mnogo kategorija, a neki od programa vezani su uz tehnologiju, inžinjerstvo i prirodne znanosti. HAN teži ka pripremanju studenata za snalaženje u sve inovativnijem i globaliziranijem društvu.

Sveučilište nudi preddiplomske diplomske programe

 

Hanze University of Applied Sciences

Hanze sveučilište nudi programe u područijima umjetnosti, zdravstva, inženjerstva i ekonomije. Među brojnim jedinstvenim ponudama, Hanze sadrži i akademiju umjetnosti i konzervatorij. 

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe

 

HU University of Applied Sciences

HU sveučilište nudi programe kao što su Economy and Business te biologija i laboratorijska dijagnostika,  ali i programe uz pomoć kojih možeš postati učitelj/ica engleskog jezika. 

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

HZ University of Applied Sciences

HZ sveučilište pruža obrazovanje u područijima poput zdravstva, inžinjerstva, ekonomije, prirodne znanosti…zbog manjeg broja studenata, možete očekivati manje razrede i bolju komunikaciju s profesorima.

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

INHolland University of Applied Sciences

INHolland sveučilište nudi programe u širokoj paleti izbora; od inovacije do biznisa te od tehnologije do medija. INHolland obraća posebnu pozornost na održivi razvoj i kreativnost.

Sveučilište nudi preddiplomske programe.

 

NHL University of Applied Sciences

Breda University nudi mnogo kategorija, a neki od programa u ponudi su vezani uz hotelijerstvo, turizam, tehnologiju i medije. Na ovom sveučilištu možete očekivati inovativne metode i koncepte predavanja.  

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam sveučilište je mjesto za sve studente koji se pronalaze u područijima IT, medija, umjetnosti, zdravstva, inžinjerstva, ekonomije…

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

Saxion University of Applied Sciencis

Saxion sveučilište primijenjenih znanosti nudi, između mnogih drugih, studije iz područja IT, tehnologije, inžinjerstva, gameing develpment-a, medija

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

The Hague University of Applied Sciences

The Hague sveučilište nudi 45 prediplomskih i 27 diplomskih programa iz bogatog izbora područja te obrazuje studente da inovacijama pridonose boljitku društva

Sveučilište nudi preddiplomskediplomske programe.

 

TIO University of Applied Sciences

TIO sveučilište nudi mnogo kategorija diplomskih i preddiplomskih studija, a neke od njih obuhvaćaju managment, managment administration, ekonomiju, turizam…

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

Royal Academy of Art The Hague

Royal Academy of Art je sveučilište primijenjenih znanosti sa posebnim fokusom na umjetnost dizajn i mnoge druge kreativne programe

Sveučilište nudi preddiplomskediplomske programe.

Van Hall Larnstein

Van Hall Larensten je sveučilište primijenjenih znanosti s naglaskom na agrobiotehničke znanosti i business, a posebnu pozornost obraćaju na okoliš i ekolologiju kao najodrživije sveučilište u Nizozemskoj

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

Webster University of Applied Sciences

Webster University sveučilište pruža priliku obrazovanja iz  International Business Administration, Entrepreneurial Business Administration i Marketing te mnogih drugih

Sveučilište nudi preddiplomskediplomske programe.

 

Zuyd University of Applied Sciences

ZUYD University, među mnogo drugih programa, nudi programe poput Business, Management i hotelijerstvo. Sva predavanja vrše se u manjim grupama i modernim ustanovama.

Sveučilište nudi preddiplomske i diplomske programe.

 

TheSwipe vam pomaže pri upisu na 22 HBO institucije

Neki od HBO programa su ekonomija, inžinjerstvo, agronomija, područja prehrambene tehnologije, umjetnost, društvene znanosti i učiteljski programi

Kontaktiraj TheSwipe team za više informacija o HBO sveučilištima

Za sve upite, informacije o uslugama i sklapanje ugovora o poslovanju kontaktirajte nas!