fbpx

Terms and Conditions

OPĆI UVJETI I ODREDBE

1. Djelokrug ovih općih uvjeta i odredbi, kontakt

 1.1. Djelokrug ovih općih uvjeta i odredbi

Jedino sljedeći opći uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu OUiO) primjenjivati će se na poslovne transakcije između TheSwipe V.O.F, Ordonnansenstraat 22, 5017ES Tilburg, Nizozemska, (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluge“) i Ugovaratelj usluge u verziji koja je vrijedila u vrijeme sklapanja ugovora o pružanju usluge za poslovanje koja je javno objavljena na stranici Pružatelja usluge: www.theswipe.eu

Različiti ili alternativni uvjeti i odredbe od strane Ugovaratelja usluge neće biti prihvaćeni, osim ako se Pružatelj usluge izričito ne suglasi s njima u pisanom obliku.

 1.2. Kontakt:

 Možete nam se obratiti na sljedeće načine:

 – TheSwipe VOF, Ordonnansenstraat 22, 5017ES Tilburg, Nizozemska

 – Pozivom na broj: +385994363353

 – e-poštom: info@theswipe.eu

 – kontakt obrascem na našoj internetskoj stranici.

 

 2. Opći uvjeti ugovaranja usluge

2.1. Ugovaranje usluge i potpis ugovora o pružanju usluge dostupna je samo osobama koje su navršile 18 godina.

2.2. Za osobe koje još nisu navršile 18 godina, proces ugovaranje usluge i potpis ugovora o pružanju usluge će morati biti izvršen od strane zakonskog skrbnika. 

 

2.4. Pri potpisu ugovora, prenosite osobne podatke. Tražimo Vaš pristanak za obradu vaših podataka, inače, nažalost, ne možete koristiti naše usluge. Vrsta i način obrade vaših podataka objašnjeni su ovdje: Pravila Privatnosti. 

2.5. Jezik ugovora bit će hrvatski i engleski.

 

3. Obrada vaših osobnih podataka

3.1. Vaš pristanak na obradu Vaših osobnih podataka je dobrovoljan. Međutim, moramo naglasiti da ako se ne slažete s ovom obradom, nije moguće ostvariti poslovnu suradnju i koristiti naše usluge. Sve ostale informacije o zaštiti podataka naći ćete u našim Pravilima Privatnosti. 

4. Ugovaranje usluge

Ugovaranje usluge se događa isključivo putem mail-a pri prihvaćanju pisane ponude i digitalnom potpisivanju ugovora o suradnji. Listu i cijene naših usluga možete provjeriti na našoj web stranici www.theswipe.eu

4.1. Usluge su podijeljene u dvije kategorije.

Prva kategorija sadrži listu naših usluga sa kratkim opisom što ta usluga podrazumijeva i sa izraženim cijenom u stranoj valuti Euro te sa ekvivalentom vrijednosti izraženom u domaćoj valuti Kuna s obzirom na srednji tečaj HNB-a.  

Druga kategorija sadrži listu naših paketa usluga sa kratkim opisom što taj paket podrazumijeva i sa izraženim cijenom u stranoj valuti Euro te sa ekvivalentom vrijednosti izraženom u domaćoj valuti Kuna s obzirom na srednji tečaj HNB-a.  

 

4.2. Tijekom ugovaranja željene usluge birate svoju personaliziranu uslugu ili paket po potrebi. 

5. Kako ugovoriti uslugu?

5.1. Da bi se ugovorila usluga, potrebno je poslati mail na info@theswipe.eu sa točnim nazivima željenih usluga i/ili paketa nakon čega možete očekivati ponudu izraženu u  stranoj valuti Euro te sa ekvivalentom vrijednosti izraženom u domaćoj valuti Kuna s obzirom na srednji tečaj HNB-a. 

5.2. Pri pisanom prihvaćanju ponuđene ponude u obliku mail-a, biti će potrebno ispuniti digitalni formular sa Vašim osobnim podacima koji će se koristiti u procesu usluge i koji će se koristiti za potpisivanje ugovora. Dobiti ćete primjerak Pravila Privatnosti i primjerak Uvjeta i Odredbi koji će također zahtijevati odobrenje Ugovaratelja usluge u obliku digitalnog potpisa. 

5.3. Nakon zaprimanja ispunjenog digitalnog formulara i potpisanih primjeraka Pravila Privatnosti i Uvjeta i Odredbi, Pružatelj usluge slaže ugovor o pružanju usluge te šalje ugovor mailom na digitalni potpis. 

5.4. Nakon digitalnog potpisivanja, slijedi jednokratna uplata cijelog iznosa vrijednosti ugovorenih usluga u roku od 48 h (dostupno samo radnim danom) na bankovni račun od TheSwipe VOF: NL59INGB0006831250

5.4.1. Pri izvršenju uplate, potrebno je napisati broj računa te ime i prezime osobe koja je/za koju je usluga potpisana. 

5.5. Nakon primitka ugovorenog iznosa, Pružatelj usluge Vam šalje popis potrebne dokumentacija za početak procesa izvršavanja ugovornih usluga. 

5.6 Kao klijent i Ugovaratelj usluge, imate pravo na odustanak u roku od 72h (dostupno samo radnim danima) i pravo na cjelokupni povrat uplaćenog iznosa. 

 5.7. Pružatelj usluge može Ugovaratelja usluge kontaktirati telefonom ili e-poštom kako biste razjasnili sva pitanja koja su otvorena u vezi s ugovaranjem željene usluge te praćenjem napredka ugovorene usluge. Telefonski brojevi i poruke e-poštom koriste se samo u svrhu obrade ugovorenih usluga i ne smiju se koristiti u promotivne svrhe osim ako nemamo vaš izričiti pristanak na to.

6. Cijene

6.1. Sve cijene navedene na internetskoj stranici dane su u stranoj valuti Euro, uključujući zakonski nizozemski porez (VAT)  na dodanu vrijednost. 

Prije potpisivanja ugovora o pružanju usluge, ponovno će se prikazati cijena, uključujući sve primjenjive poreze na dodanu vrijednost. 

6.2. Cijena koja je istaknuta na kraju ugovora je konačna cijena. Pružatelj usluge i Ugovaratelj usluge su vezani za ovu cijenu. Nakon toga, cijena se više neće mijenjati, čak i ako Pružatelj usluge kasnije smanji ili podigne cijenu ponuđenih usluga.

6.3 Osim toga, Pružatelj usluge zadržava pravo da u okviru postojećeg zakonodavstva prilagodi cijene ponuđenih usluga i ponudi nove usluge i ponudi ili okonča popuste.  

7. Vrsta isporuke i vrijeme isporuke ugovorene usluge

7.1. Isporuka ugovorene usluge se događa digitalno procesom završnog slanja kredencija (korisničko ime i lozinka pri ustanovi visokog obrazovanja). 

 7.2. Rok isporuke ugovorene usluge ovisi o tipu usluge. 

Rok isporuke ugovorene usluge paketa EndOut je 3 tjedna (ne uključuje državne i vjerske praznike) sa početkom od dana zaprimanja cjelokupnog iznosa vrijednosti usluge. To podrazumijeva digitalno slanje svih potrebnih dokumenata i popratnih sadržaja (motivacijsko pismo i cover letter) u dva sistema prijave i potvrdni mail od visokoobrazovne institucija koji potvrđuje zaprimanje prijave. 

Pružanje usluge prestaje nakon što se završi proces digitalnog upisa nakon digitalnog slanja svih potrebnih obrazovnih diploma pri njihovom dobitku. 9. Način plaćanja

Na raspolaganju Vam je plaćanje digitalnim bankarstvom. 

10. Pravilnik o odustajanju

 10.1. Pravo na odustajanje

Imate pravo odustati od ovog ugovora bez navođenja razloga u roku od 72h (dostupno samo radnim danima) i pravo na cjelokupni povrat uplaćenog iznosa. Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti; TheSwipe, Ordonnansenstraat 22, 5017ES Tilburg, Nizozemska, telefonski broj: +385994363353, e-pošta: info@theswipe.eu s jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustajete od ovog ugovora. Da biste ostali u roku odustajanja, dovoljno je da pošaljete obavijest da koristite svoje pravo na odustajanje prije isteka roka odustajanja.

 10.2. Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, Pružatelj usluge mora vratiti sve uplate koje smo primili od Ugovaratelja usluge najkasnije do u roku od 72h (vrijedi samo za radne dane) od dana kada primimo obavijest o odustajanju od ovog ugovora.

Koristit ćemo isti način plaćanja za taj povrat koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako smo se izričito dogovorili s vama o nečemu drugom; ni u kojem slučaju nećete biti naplaćeni za ovaj povrat.

 10.3. Standardni obrazac za odustajanje

 Ako želite odustati od ugovora, ispunite ovaj obrazac i vratite ga e-poštom ili poštom.

 – Pošta:  TheSwipe, Ordonnansenstraat 22, 5017ES Tilburg, Nizozemska ili E-pošta: info@theswipe.eu 

 – Ja / mi (*) ovime obavještavam/o da (ja/mi *) odustajem/o iz ugovora o pružanju usluge(*)

 – naručeno na (*) / primljeno dana (*)

 – Ime Ugovaratelja usluge

 – Adresa Ugovaratelja usluge

 – (Digitalni) Potpis Ugovaratelja usluge (a) (samo ako je ovaj obrazac ispunjen na papiru)

 – Datum

 (*) Izbrisati prema potrebi.

11. Jamstvo o izvršavanju usluge

11.1. Pružatelj usluge se ne obvezuje niti garantira upis na željeni program na instituciji visokog obrazovanja u Nizozemskoj. Pružatelj usluge pruža uslugu pomoći pri upisu i slanju svih potrebnih dokumenata pritom ne obvezujući se da će Ugovaratelj usluge biti primljen na željeni program na instituciji visokog obrazovanja u Nizozemskoj. 

11.2. U slučaju odbijanja i ne pružanja upisa na željeni program na instituciji visokog obrazovanja u Nizozemskoj od strane visokoobrazovne institucije u Nizozemskoj, Pružatelj usluge zadržava svoje pravo da zadrži cjelokupni iznos uplaćen za pružanje usluge Ugovaratelju usluge. 

 12. Autorsko pravo

Sadržaj ove internet stranice, uključujući fotografije, filmove i tekstove, zaštićen je zakonom o autorskim pravima i drugim pravima. Korištenje slika, filmova i tekstova dopušteno je samo za privatnu upotrebu, a svaka daljnja uporaba bez izričitog pisanog pristanka Pružatelja usluge nije dopuštena.

 

 13. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti

13.1. Zakon Kraljevine Nizozemske i Europske Unije, primjenjivat će se na sve ugovore između Prodavatelja i Kupca. Ovaj se izbor prava primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj Ugovaratelj usluge nije lišen obveznog zakonodavstva o zaštiti potrošača u zemlji u kojoj Ugovaratelj usluge ima uobičajeno boravište u vrijeme narudžbe.

 13.2. Za poslovne transakcije, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove proizašle iz ugovornih odnosa između Pružatelja usluge i Ugovaratelja usluge, dogovoreno je da bude Netherlands Commercial Court (NCC) & Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) u Amsterdamu (IJdok 20, 1013 MM Amsterdam, Nizozemska). 

  

14. Promjene ovim OUiO

Pružatelj usluge ima pravo jednostrano mijenjati ove OUiO-ove ako je to potrebno radi prilagodbe promjenama u pravnom ili tehničkom okviru. Ugovaratelje usluge ćemo obavijestiti o prilagodbama tako što ćemo dostaviti sadržaj izmijenjenog propisa. Promjena će postati dio ugovora ako Ugovaratelj usluge pismeno ne prigovori o promjeni u roku od tri tjedana nakon primitka obavijesti o promjeni koja je uključena u ugovorni odnos u odnosu na Pružatelja usluge.

  

Od: Ožujka 2021.